اهداف و دورنماي گروه نقشه من :

نقشه من با توكل بر يگانه بي همتا و با تكيه بر علمي و عملي كارشناسان راه خود را براي رسيدن به روياي شهر ديجيتال آغاز نموده و ادامه ميدهد .

پروژه نقشه من آغازي بر اين هدف نهايي است كه با تهيه زير بناهاي سخت افزاري و نرم افزاري از جمله نقشه ها و نرم افزارهاي دقيق و تكميل آنها گامي متفاوت را برداشته است . تهيه نقشه شهري بيش از 65 شهر ايران به صورت دقيق - مستقل و بروز از جمله اين اقدامات اين گروه تخصصي ميباشد . تهيه نرم افزار نقشه من بر مبناي نيازها كه بزودي نسخه كاملا ايراني آن جايگزين نسخه كنوني ميشود جايگاهي متفاوت را به آن خواهد بخشيد كه امكانات متفاوتي را براي هموطنان فراهم ميآورد .

اين پرتال برمبناي 14 يخش اوليه طراحي شده كه هر كدام گوشه از وظايف شهر مجازي را برعهده خواهد داشت . حذف بسياري از كارهاي اضافه ، كاهش مصرف سوخت ، كاهش تردد ، آرامش شهري ، حذف واسطه ها در بسياري از موارد و عدالت اجتماعي در اطلاع رساني و خدمات شهري و كشوري از جمله ساده ترين نتايج تكميل طرح خواهد بود .

با توجه به هزينه هاي بسيار بالاي تهيه و توسعه اين مجموعه نياز به پشتيباني و همكاري ديگر مجموعه هاي مربوطه احساس مي‌شود ...
اين مجموعه جوان و پويا بصورت شخصي اداره و توسعه يافته و از هرگونه پشتيباني مادي و معنوي شركتها و سازمان ها و ارگانها در جهت رسيدن به آرمانها مشترك استقبال مي‌نمايد

:در نهايت آماده شنيدن انتقادات و پيشنهادات شما همراهان در رابطه با اين پرتال مكاني هستيم

مراسم اهدای جایزه وب سایت نقشه من

INFO@MYMAP.IR