نام و نام‌خانوادگي

پست الكترونيكي
  
تلفن تماس

فاکتور بنام

 حتما نام پرداخت کننده فاکتور و مرکز قید شود .

نام مرکز یا دانشگاه

    Synthesis scale :
توجه داشته باشید که روش تخلیص RPCبر اساس Reverse Phase Chromatography میباشدکه از خلوص بالا و بسیار مناسب برخوردار است
comment :
* در صورتی که سفارش مورد تایید و نیاز به پیش فاکتور ندارد در قسمت comment تاییده خود را قید فرمایید
* در صورتی که نیاز به  غلظتی غیر از غلظت های قید شده  دارید لطفا گزینه comment را انتخاب و در بخش comment قید فرمایید .

فرم سفارش را انتخاب كنيد: